شماره خط تلفن
021-66677749

بی اندازه

بی اندازه

بی اندازه

دیگر مالیات ندهید و با ثبات باشید

نرخ صفر مالیاتی نقل و انتقال دارایی ها

 

 

◾️پیش نویس نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی نقل و انتقال دارایی های موضوع جزء (۲) بند(ط) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند(ح) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲

 کل کشور به منظور رفع ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای احکام مزبور، برای اظهار نظر عموم و فعالان اقتصادی درج می شود.

 

چهارشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۲

 

 

طراحی یک محصول با تمرکز بر روی رفتارهای یک قشر از جامعه کار بسیار دشواری است. در خیلی مواقع مردم نمی دانند چه چیزی می خواهند تا زمانی که شما آنها را متوجه نیاز و خواسته شان نمایید و محصولی که لازم دارند را به نمایش در بیاورید. ثبات حساب

 

پیش نویس نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی نقل و انتقال دارایی های موضوع جزء (۲) بند(ط) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند(ح) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به منظور رفع ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای احکام مزبور، برای اظهار نظر عموم و فعالان اقتصادی درج می شود.
                                                                                                                                                                                                                                                                                   چهارشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۲
   
🔹متن پیش نویس: نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای احکام جزء (۲) بند(ط) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند(ح) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بدینوسیله مقرر می دارد:

🔺هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است. در صورت عدم رعايت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (تسليم اظهارنامه، ارائه دفاتر و اسناد و مدارک)، نقل و انتقال دارایی‌های موضوعه با رعايت سایر مقررات مشمول ماليات می‌باشد. بنا به مراتب مذکور، از آن جا که نقل و انتقال دارایی‌های موضوع احکام صدرالذکر توسط اشخاص، قبل از موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی صورت پذیرفته و بررسی استحقاق برخورداری از نرخ صفر مالیاتی (در مواردی که اشخاص ملزم به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون اخیرالذکر می‌باشند) دراین زمان امکان‌پذیر نمی‌باشد، بنابراین ادارات امور مالیاتی می‌بایست هنگام درخواست صدور گواهی مربوطه و در صورت دارا بودن سایر شرایط (به جز تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر)، نسبت به صدور گواهی‌های موضوعه با اعمال نرخ صفر مالیاتی اقدام نموده و متعاقباً در زمان حسابرسی مالیاتی و بر اساس مقررات مربوط، از جمله تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر این قانون، نسبت به بررسی موضوع اقدام و در صورت عدم استحقاق برخورداری از نرخ صفر مالیاتی، نسبت به مطالبه مالیات متعلق اقدام نمایند.

 

 

🔺لازم به ذکر است در صورتی که انتقال دارایی‌های موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم از جمله حق واگذاری محل از سوی اشخاص حقیقی انجام پذیرد، در صورت انجام تکالیف مقرر در تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در این خصوص موضوعیت نخواهد داشت. 

 

دیدگاهتان را بنویسید