شماره خط تلفن
021-66677749

بی اندازه

بی اندازه

بی اندازه

دیگر مالیات ندهید و با ثبات باشید

دستورالعمل شماره ۵۳۲/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰

دستورالعمل شماره ۵۳۲/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آن :

◾️ماده ۴ : نحوه استفاده از شماره اقتصادی

🔹از تاریخ ۱/ ۵/ ۱۴۰۱ شماره اقتصادی جدید، وفق ماده ۲ این دستورالعمل برای هر یک از پرونده های مالیاتی ( اعم از پرونده های موجود و یا ثبت نام های جدید ) تعیین و از طریق حساب کاربری و پیامک به مودیان مربوط اعلام خواهد شد.

🔹با عنایت به مواد ۶ و ۷ و فصول ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی [ موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ] ، مودیان مکلفند بر روی صورتحساب های فروش کالا و عرضه خدمات ( حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی ) ، قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ ( از فصل پاییز ۱۴۰۱ و پس از آن ) صادر میکند، شماره اقتصادی اقتصادی جدید خود و خریدار و یا طرف معامله را درج نمایند، در غیر اینصورت مشمول جرائم قانونی مربوط به شرح ماده ۶ این دستورالعمل می شوند.

◾️ماده ۶ : 

🔺عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات یا عدم درج شماره اقتصادی خود یا عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله – ۲ درصد مورد معامله

🔺استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران – ۲ درصد مورد معامله

🔺استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود – ۲ درصد مورد معامله

برای دریافت خدمات مالی و مالیاتی  با کارشناسان ثبات حساب در ارتباط باشید . 

ثبات حساب

 

«پست قبلی

پست بعدی»

دیدگاهتان را بنویسید