شماره خط تلفن
021-66677749

بی اندازه

بی اندازه

بی اندازه

دیگر مالیات ندهید و با ثبات باشید

جرائم مالیاتی

خاطر نشان می‌گردد که دولت علاوه بر طبق تعریف اصول و قواعد و تکالیف قابل انجامی که به گردن مودی واگذار نموده است از طرفی هم جرائمی را بابت عدم انجام تکالیف در موعد مقرر قرارداده است که مهمترین این جرائم این موارد می باشد :

ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم:عدم ارسال اظهارنامه ۳۰٪مالیات صاحبان مشاغل  و سایر اشخاص ۱۰ درصد 

ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم :در صورتی که مودی مشمول ارائه ترازنامه صورت سود و زیان و دفاتر باشد و عدم ارائه آنها مشمول جریمه  ۲۰ درصدی خواهند شد 

ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم :آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی را که براساس نوع و یا حجم فعالیت ، ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند را اعلام نماید درصورتیکه گزارش اعلام ننماید ۲۰٪جریمه خواهند شد

از مهمترین موارد جرائم ماده ۱۹۹ می باشد که با توجه به دیرکرد هر ماه ۲.۵٪نسبت به مالیات مشخص شده جریمه محاسبه می نمایند البته طبق ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم این مورد از زمان ابلاغ برگ قطعی فقط تا یکسال قابل محاسبه است استیو جابز

 

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی1401

یکی از راه‌ هایی که دولت تلاش می‌ کند مؤدیان را وادار به پرداخت به موقع مالیات و دریافت مالیات معوقه کند، ارائه بخشش مالیاتی و عفو افرادی است که مرتکب جرایم مالیاتی شده ‌اند. به عنوان مثال، سازمان امور مالیاتی بخشنامه ‌ای را در سال ۱۳۹۹ منتشر کرد که به مشاغل آسیب‌ دیده از کرونا اجازه بخشودگی جرایم مالیاتی خود را داد.


طبق ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌ های مستقیم، برای پرداخت مالیات عملکرد قبل از تاریخ سررسید مقرر، پاداشی معادل یک درصد مبلغ پرداختی تعیین می شود که از مالیات مربوط به همان عملکرد کسر می گردد.»


همچنین در ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم، پاداش مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی تعیین شده که ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد آنها برای سه سال متوالی پذیرفته شده باشد و مالیات هر سال به موقع پرداخت شده باشد. این پاداش معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال است.


سازمان امور مالیاتی این فرصت را برای مؤدیان دارای سوابق خوب فراهم کرده است تا با ارائه مدارک عمدی نبودن عدم پرداخت مالیات و عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشمول بخشودگی شوند.
طبق ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، همه یا قسمتی از جرایم در صورت اثبات عمدی نبودن عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر و با تشخیص و تأیید سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشش است.

طبق ماده ۱۶۷ قانون مالیات ‌های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می ‌تواند برای مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی اعم از اصل و جریمه خود نیستند، امکان پرداخت اقساطی را فراهم آورد. بدین ترتیب مؤدی باید از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی به مدت سه سال، به طور اقساطی بدهی و جریمه خود را پرداخت کند.

دیدگاهتان را بنویسید