دسته: خبر روز

دستورالعمل شماره ۵۳۲/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰

دستورالعمل شماره ۵۳۲/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آن : ◾️ماده ۴ : …

21 ژانویه 2023 0 دیدگاه